TANGAZO LA WITO

Tume ya Utumishi Serikalini inawatangazia watumishi wafuatao kufika Tume ya Utumishi Serikalini iliyopo Jumba la wananchi Forodhani siku ya Jumatatu ya tarehe 07 Agosti, 2017 saa 3:00 za asubuhi. Wakifika wanatakiwa waonane na Katibu wa Tume ya Utumishi Serikalini.

Wafanyakazi wenyewe ni:-

Kutoka Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji ni:-

1. ND. AZIZA KASSIM ALI na

2. ND. ABUUBAKAR ALI MAFTAH

Kutoka Wizara ya Afya ni:-

1. ND. MOHAMMED NASSOR SALEH

2. ND. HEMED MVITA SOUD

3. ND. ZAMZAM SAID OMAR

4. ND. SELWA ABDALLA HAMID

5. ND. RIZIKI IS-HAKA HASSAN

6. ND. LULU HYSESS KIWIA

7. ND. ALI MMAD NAHODA

8. ND. ALIYE KHAMIS ALI

9. ND. DHULFA USSI MUSSA

10. ND. SALUM ALI KHAMIS

11. ND. ZAINAB OMAR NOGE

12. ND. HAYTHAM MASOUD ALLY

13. ND. MTUMWA MOH’D FOUM

14. ND. MOSSI MAKARANI MOH’D

15. ND. MWANAFITRI MUSSA RASHID

16. ND. NURU ABDALLA NATEPE

17. ND. ARAFA MBAROUK HAJI

18. ND. UMMISALAM FADHIL JUMA

19. ND. MASHAVU KHALID OTHMAN

20. ND. FATMA ALI SAID

21. ND. FARHIYA SALIM OMAR

22. ND. MARYAM MSHENGA AME

23. ND. SULEIMAN MTUMWENI ALI

24. ND. ASMA MOHAMMED SAID

25. ND. NIAR ABOUD MACHANO

26. ND. MWANTANGA SHAABAN ABDALLA

27. ND. SAADA ALI SEIF

28. ND. JEAQUELINE LOUIS LIKOKO

29. ND. IDRISSA MOH’D HASSAN

30. ND. IDRISSA MOH’D HASSAN

31. ND. NAFHAT MOHAMED SAID

32. ND. AWESU ABASS KHAMIS

33. ND. FAITH TUNZA MSELLEM

34. ND. ASHA KHAMIS HAMZA na

35. ND. SISINA H. RAMADHAN.©2019 President's Office Constitution, Legal Affairs, Public Service and Good Governance